Raad van toezicht

Sander Verweij

Jacqueline Persoon

Zulfikar Guler

Bestuurder

Kim Antonissen vertegenwoordigt de stichting, zij is als bestuurder belast met de dagelijkse leiding. Zij stuurt medewerkers organisatorisch aan. Kim informeert de Raad van Toezicht regelmatig over strategie en beleid alsmede over de algemene gang van zaken.

Begeleiders 

Onze begeleiders hebben naast een grote affectie met de doelgroep een relevante opleiding op HBO/WO niveau. Zij hebben de opleiding tot Registered Behavior Technician succesvol afgerond of worden intern opgeleid.

In algemene zin toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.