Stichting Passie
Stichting Passie ABA Begeleiding Schiedm ontwikkeling in autisme

Hart van Nederland op bezoek bij Stichting Passie

 

In Nederland kunnen 10.000 kinderen met een handicap niet naar school. Er is voor hen geen passende plek in ons onderwijssysteem. Deze kinderen missen niet alleen onderwijs. Doordat ze niet naar school gaan, hebben ze weinig tot geen contact met leeftijdsgenootjes en voelen ze zich vaak eenzaam. Stichting het gehandicapte kind vind dat ieder kind de kans verdient zich te ontwikkelen, ook kinderen met een handicap.

In een Samen naar School klas gaan kinderen met een handicap naar een gewone school. In een aangepaste klas krijgen ze onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die nodig is. En waar het kan sluiten ze aan bij de kinderen uit de andere klassen. Hart van Nederland besteedde op 6 september 2021 aandacht dit onderwerp. Bekijk hieronder de video.

De Ronde Tafel Schiedam heeft maandag een cheque van 20.000 euro uitgereikt aan Stichting Passie

 

Het geld werd opgehaald met een kerstpakkettenactie en een door de Ronde Tafel Schiedam georganiseerde online veiling. Daarmee werd 10.000 euro ingezameld. Dit bedrag is vervolgens verdubbeld door de stichting Het Gehandicapte Kind. Stichting Passie zet zich in voor kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Met het bedrag kunnen extra mogelijkheden worden gecreëerd om goed onderwijs te bieden aan kinderen die deze stoornis hebben. De Stichting Passie kan met het geld een begin maken met een speciale nieuwe klas op basisschool De Violier. -Bron: Schie.nu

Artikel in het magazine van Ipse de Bruggen