Samen naar School klas

 

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Stichting Passie biedt de eerste Samen naar School klas in de regio Schiedam aan. Onze Samen naar school klas bevind zich in basisschool de Violier aan de Stockholm. In deze klas wordt individuele begeleiding in een groepssetting gegeven aan kinderen met autisme e/o een verstandelijke beperking.

Het doel van deze begeleiding is uw kind die vaardigheden te leren die het nog niet beheerst of nog niet zelfstandig leert vanuit zijn omgeving. Denk hierbij aan de verschillende ontwikkelingsgebieden waaronder taal, spel, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, gedrag en werkhouding. Het doel is het kind functionele vaardigheden te leren die passend zijn binnen de ontwikkeling van het kind.

Indien het kind voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen leren van zijn omgeving, dan wordt er (indien mogelijk) stap voor stap gewerkt naar een goed begeleide integratie in een groepssetting.

 

 

Onderwijs en zorg op maat

 

Veel ouders van kinderen met (ernstige meervoudige) beperkingen kiezen voor een reguliere onderwijsomgeving in hun eigen wijk en gemeente omdat hun kind enorm geniet van de contacten met kinderen zonder beperkingen. Daarnaast leert hun kind meer in contact met leeftijdgenoten zonder beperking. En kinderen zonder beperking? Die leren dat iedereen erbij hoort.

 

Door mee te doen op de school in de wijk worden de kinderen omringd door een rijk taalaanbod, doen zij spelervaringen op en worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren van elkaar. De leerlingen van de school leren kinderen met een beperking kennen en begrijpen, doordat ze samen spelen, voorlezen en helpen in de Samen naar School klas. Dit roept zorgzaamheid op, creëert ruimte voor diversiteit en draagt bij aan nieuwe vriendschappen. Kinderen leren van elkaar en dat is goed voor de ontwikkeling van alle kinderen.

 

Daarnaast vergroot deelname aan een reguliere school de wereld van de ouders van kinderen met een beperking, omdat zij andere ouders ontmoeten op het schoolplein. Zowel het kind als de ouders horen erbij.

 

Bron: samennaarschool.nl

Samen naar school klas ABA autisme