over Passie

ontstaan Passie

 

Op jonge leeftijd wordt er bij onze zoon Sijmen klassiek autisme vastgesteld, met daarbij een ontwikkelingsachterstand. Na eerst een periode van verdriet en ontreddering kwamen de vele vragen.

♥︎ HOE kunnen we hem het beste begeleiden?
♥ WAAR kan hij zich het beste ontwikkelen?
♥ WAAROM is er geen sprake van een intensief trainingprogramma?
♥ WAT kunnen wij doen om te zorgen dat hij de zorg krijgt die hij nodig heeft?

Antwoord op WAAR vonden wij bij een fijn KDC in Vlaardingen, maar het HOE, WAAROM en WAT bleven onbeantwoorde vragen totdat ik in contact kwam met ABA. Een succesvolle gedragtherapie overgevlogen vanuit Amerika en sinds een aantal jaar op kleine schaal toegepast in Nederland.
WAAROM kreeg Sijmen deze therapie niet op het KDC?? Een therapie die zijn doeltreffendheid in Amerika al ruimschoots heeft bewezen.
Mijn moederhart maakte een sprongetje en kreeg hoop. Dit wilde ik!! Maar HOE??
Stichting Passie werd het antwoord! En niet alleen voor Sijmen, dit moet bereikbaar worden voor alle kinderen met Autisme die net als Sijmen een toekomst verdienen!

 

Wie het doen

Voorzitter: Kim Mourik

 

Ik ben moeder van twee prachtige knullen, Tieme en Sijmen. Qua leeftijd zit er nog geen anderhalf jaar tussen. In gedachte zag ik ze al samen voetballen, samen naar school lopen, stoeien, ruzie maken, gewoon al die dingen die broers doen. Helaas liep het allemaal anders. Het was opvallend dat Sijmen totaal geen interesse voor zijn omgeving had. We zeiden vaak dat hij nog moest “ontwaken”. Zijn spraak kwam niet op gang, hij reageerde niet op zijn naam en je kreeg moeilijk contact met hem. Met 1,5 jaar hebben we onze eerste zorgen uitgesproken, een jaar later na een hele reeks onderzoeken kregen wij te horen waar we al voor vreesden; Sijmen heeft klassiek autisme. Sijmen is een heerlijk innemend blij mannetje, maar functioneert op een veel lager niveau dan zijn leeftijd. Zo spreekt Sijmen niet, is niet zindelijk, voert geen opdrachtjes uit en ziet geen enkel gevaar. Hoe ouder Sijmen wordt hoe meer gefrustreerd hij raakt doordat hij zich niet kan uiten. Hij heeft hulp nodig en ik weet zeker dat wij hem door middel van ABA verder kunnen helpen. Met Stichting Passie kijk ik verder dan alleen Sijmen, want er zijn nog zoveel andere kinderen net als Sijmen die baat zouden hebben bij ABA.

Penningmeester: Richard Steffers

 

“Kinderen zijn onze toekomst”. Met dit credo wil ik gelijk starten om aandacht te vragen waar het echt om gaat. Ik ben Richard Steffers , zelfstandig ondernemer ,vader van 3 kinderen en ik maak mij , net als alle ouders, zorgen om de toekomst van onze kinderen.

Juist deze kwetsbare groep kinderen in onze maatschappij die extra aandacht nodig heeft kan zoveel voor onze toekomst betekenen. Met Stichting Passie richten we ons op deze groep en speciaal op de participatie van ouders om ieder kind een optimale kans te geven in de maatschappij.

Elk kind heeft een talent en het is de kunst om kinderen dusdanig te begeleiden dat deze talenten opvallen en gebruikt worden. Met een terugtredende overheid is inzet en participatie noodzaak geworden om deze talenten te stimuleren en verder te ontwikkelen.

Met de naam ‘Passie” willen we aangeven dat dit mogelijk is mits je daarvoor de passie hebt om dat te bewerkstelligen. Ik denk dat wij met de stichting Passie een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarom heb ik mij hieraan verbonden en ik hoop deze passie aan nog veel meer ouders over te dragen.

Secretaris: Angelique van Slobbe

 

Passie. Als je de betekenis van dit woord opzoekt dan lees je ‘een sterk gevoel van liefde’. Passie is op vele manieren verweven met en in mijn leven. Onder andere in mijn werk. Als internbegeleidster, zorgcoordinator en remedial teacher op een basisschool te Schiedam werk ik dagelijks met kinderen en hun ouders. Ik ben bevoorrecht dat ik een deel van hun ontwikkeling mag uitmaken en dat ik de mogelijkheid heb hen iets mee te geven waar zij hun verdere leven profijt van kunnen hebben. Ik ben dankbaar dat mijn eigen kinderen vele talenten hebben en zij deze hebben kunnen ontwikkelen, wetende dat niet iedereen dat gegeven is. Ieder kind heeft talenten, ieder op zijn/haar eigen niveau. Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen deze talenten verder te ontwikkelen. En daardoor heb ik mij verbonden aan stichting Passie.