Stichting Passie
Stichting Passie ABA Begeleiding Schiedm ontwikkeling in autisme

Over ABA

Applied Behaviour Analysis (ABA) is een vorm van intensieve gedragstherapie. In het Nederlands wordt het ook wel Toegepaste Gedragsanalyse genoemd. De begeleiders werken altijd vanuit de motivatie van het kind, om (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden aan te leren volgens een gestructureerde methode. Het belangrijkste principe dat wordt toegepast is het belonen van gewenst gedrag en hulp bieden bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. ABA richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie, spelvaardigheden en fijne en grove motoriek.

Onderdeel van een ABA programma kan ook de Pivotal Response Treatment zijn;

Pivotal Response Treatment (PRT) leert kinderen met een autisme spectrum stoornis te reageren op leermomenten die voortkomen uit hun natuurlijke omgeving zonder daarbij voortdurend gecoacht of gestuurd te hoeven worden. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat kinderen met ASS niet zoals andere kinderen, gebruik maken van deze alledaagse natuurlijke leermomenten.
PRT is in de Verenigde Staten door Koegel en Koegel ontwikkeld en baseert zich op principes uit de toegepaste gedragsanalyse.

PRT hanteert een aantal belangrijke aspecten:
1. Betrokkenheid van het gezin in de opzet en het uitvoeren van de interventie
2. Behandeling in de natuurlijke omgeving
3. Behandeling van kernvaardigheden
4. De interventie wordt thuis (of de kliniek) en in school toegepast

Effectiviteit ABA

De effectiviteit van Applied Behavior Analysis is wetenschappelijk bewezen. Onderzoek in Nederland en buitenland wijst uit dat ABA zorgt voor een toename van taal, communicatieve vaardigheden, schoolse prestaties, cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid en spelvaardigheden. Ongewenst gedrag verminderd en intelligentiescores nemen toe.

In Nederland is ABA nog in opkomst, ondanks het feit dat deze vorm van vroegtijdige intensieve gedragstherapie door de Gezondheidsraad wordt aangeraden als beste behandeling bij jonge kinderen met autisme.

 “Early intensive behavioral interventions (EIBI) hebben vooralsnog de beste papieren met betrekking tot effectiviteit bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden en het verminderen van probleemgedrag van kinderen met een ASS.“

In Nederland is er in 2008 wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ABA door het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Nienke Peters-Scheffer en Robert Didden. Ze hebben onderzocht hoe kinderen met een verstandelijke beperking, die gemiddeld 8 uur ABA ontvingen per week, zich ontwikkelden. Er is een toename te zien in IQ, zelfredzaamheid en taal en een afname van autistische kenmerken in het gedrag. Hoewel intensieve behandeling meer groei oplevert, zijn dit mooie resultaten.

Klik hier voor de kosten en baten analyse van Nienke Peters-Scheffer