wat is ABA

Applied Behavior Analysis (ABA) is de overkoepelende naam voor vroegtijdige gedragstherapieën en wordt ook wel Early Intensive Behavior Therapy (EIBI) genoemd. Er zijn meerdere therapieën die onderdeel kunnen zijn van een ABA programma, zoals Pivotal Response Training (PRT), Verbal Behavior, Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET). Deze zijn ook gebaseerd op de gedragsprincipes van ABA. Gebruik en inzet van deze vormen van ABA worden afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. Zo heeft PRT de focus op communicatie en motivatie, DTT wordt vooral ingezet bij het aanleren van (schoolse) taken en bij het leren werken aan tafel. Bij Verbal Behavior richt men zich specifiek op het verbeteren van taal. Wanneer een kind zo ver is dat het voldoende vaardigheden heeft om verder te leren in een natuurlijke omgeving, kan NET ingezet worden, waarbij in het dagelijks leven leersituaties gecreëerd worden. Zo kan het kind de vaardigheden bestendigen en generaliseren De ABA methode is een manier om kinderen met een autistische stoornis in kleine stapjes vaardigheden aan te leren volgens een gestructureerde methode. Het belangrijkste principe dat wordt toegepast is het belonen van gewenst gedrag, en hulp bieden bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. ABA richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie, spelvaardigheden en fijne en grove motoriek.

abacab