Effectiviteit ABA

De effectiviteit van Applied Behavior Analysis is wetenschappelijk bewezen. Onderzoek in Nederland en buitenland wijst uit dat ABA zorgt voor een toename van taal, communicatievaardigheden, schoolse prestaties, cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid en spelvaardigheden. Ongewenst gedrag verminderd. Intelligentiescores nemen toe.

In Nederland is ABA nog in opkomst, ondanks het feit dat deze vorm van vroegtijdige intensieve gedragstherapie door de Gezondheidsraad wordt aangeraden als beste behandeling bij jonge kinderen met autisme.

 “Early intensive behavioral interventions (EIBI) hebben vooralsnog de beste papieren met betrekking tot effectiviteit bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden en het verminderen van probleemgedrag van kinderen met een ASS.

In Nederland is er in 2008 wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ABA door het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Nienke Peters-Scheffer en Robert Didden. Ze hebben onderzocht hoe kinderen met een verstandelijke beperking, die gemiddeld 8 uur ABA ontvingen per week, zich ontwikkelden. Er is een toename te zien in IQ, zelfredzaamheid en taal en een afname van autistische kenmerken in het gedrag. Hoewel intensieve behandeling meer groei oplevert, zijn dit mooie resultaten.

Klik hier voor de kosten en baten analyse van Nienke Peters-Scheffer